Infomentor

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan vårdnadshavare, elever och lärare har vi skolplattformen Infomentor.

På Infomentor kan både elever och föräldrar logga in och få tillgång till schema, veckobrev, närvaro, pedagogiska planeringar och information om den enskilda elevens utveckling och lärande i förhållande till målen. Du hittar all viktig information från läraren, bland annat de läxor och uppgifter som ditt barn förväntas göra.
Du kan sjukanmäla ditt barn i InfoMentor samt boka tid för utvecklingssamtal.

Logga in på Infomentor