Välkommen till Safirskolan, en skola för alla!

Mångfald, öppenhet och jämlikhet är några få ord som kännetecknar oss.
Safirskolan är en fristående skola grundad år 2008.
Vi är en F-9 skola som idag har ca 450 elever, med ca 50 anställda.
Skolan är uppdelad i två olika skolbyggnader:

  • "Lilla Safirskolan", d.v.s lågstadiet (åk 0-3), är belägen i natursköna Agnesberg. Där finns även ett fritidshem där vi erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd till utveckling. Skolskjuts till och från skolan i Agnesberg sker dagligen.
  • Mellanstadiet och högstadiet (åk 4-9) ligger i den tätbebyggda stadsdelen Kortedala med närhet till natur, kultur och kommunikation.

Skolan är mångkulturell vilket är en positiv faktor för verksamheten.
Stor vikt och fokus läggs på allas lika värde, trygghet, kunskapsutveckling och jämställdhet.
Undervisningens form och innehåll utformas för att möta de mål som finns i Lgr11.
Föräldrakontakt är en viktig del av byggklossarna för en bra skolgång på Safirskolan.
Därför har vi skapat olika mötesformer där vårdnadshavare får information och möjlighet att framföra sina tankar, idéer och frågeställningar. Detta för att vi ska ge eleverna bästa
förutsättningarna för utökade kunskaper och social utveckling som ingår i vårt uppdrag.
När du har avslutat dina studier vid Safirskolan så har du fått med dig kunskaper för
livet.