Årskurserna är uppdelade i parallellklasser.
Klassrummen har  whiteboards och takmonterade projektorer.
Alla elever i åk 4-9 har varsin bärbar skoldator och för de yngre eleverna finns surfplattor nära till hands. Syftet är att använda IT på ett pedagogiskt sätt och lära sig hantera det med koppling till undervisning och lärande.