Hållbar utveckling

Vi har startat året med ett nytt projektarbete! Nämligen att inväga matspill. Detta projektarbete kopplas till hållbar utveckling och syftar till flera olika punkter. Ett av de viktigaste syftena med detta projekt är att öka intresse och medvetenhet om vikten av detta ämne. Eleverna har visat stort engagemang och entusiasm att uppnå målet: inom ett par veckor ha hälften så mycket matspill som innan projektet.