Båda skolbyggnaderna har varsitt skolbibliotek med böcker för alla nivåer och olika ändamål. Där finns bl.a. skönlitterära böcker på olika språk, faktaböcker och ordböcker.
Klasserna brukar även låna böcker på stadsbiblioteket men att ha ett bibliotek nära som man kan använda sig utav ökar läslusten ytterligare.